Nyhetsbrev läggs ner, faktasidor istället

2009-01-17
Vobis har beslutat lägga ner systemet med nyhetsbrev eftersom många ville ha dem utskickade som brev, många email kom i retur och tiden räckte inte till för att göra nyhetsbreven regelbundet. Istället inför vi faktasidor på hemsidan och i pappersform att delas ut till lämpliga varor. Det kan gälla träningsbollar och värmeprodukter, olika träningsformer och rehabilitering efter t ex stroke. Vi hoppas på ett positivt gensvar!