Om Vobis

Om Vobis (Latin: "För Er")

Vobis Livskvalitet säljer livskvalitetsprodukter i form av funktionella varor som förebygger och underlättar i vardagen, dels traditionella hjälpmedel för att gå och sitta, för kök och badrum, dels hjälpmedel för lätt synskadade och andra mycket viktiga hjälpmedel i form av halkskydd och inkontinensskydd, värmebehandling, massagebehandling och träningsredskap. Vårt största sortiment finner du bland stödstrumpor, diabetesstrumpor, käppar och kryckor.

Vobis hjälpmedelsbutik startade 1994 i Uppsala, bytte namn i juni 2006 till Vobis Livskvalitet i samband med ägarbyte.

För närvarande finns två butiker, dels i Uppsala, dels i Visby på Gotland. Vi kallar butikerna för Vobis Livskvalitet Uppsala och Vobis Livskvalitet Gotland. Vi har gemensam hemsida och samarbete.

Vi som arbetar i Uppsala heter Sabina Swahn (ägare) och  Lotta Boestam. 
Tel: 018-13 75 00
Mailadress: butiken@vobislivskvalitet.se
Organisationsnr enskild firma 630717-7540


Ägare av butiken på Gotland är Ellenor Nordström.
Tel: 0498-22 00 55
Mailadress: mailto:gotland@vobislivskvalitet.se


Har ni inte möjlighet att komma till någon av butikerna eller handla här på hemsidan, går det bra att beställa per telefon, att maila eller att skicka ett vanligt brev. Vi kan ringa upp om ni vill det.