GDPR

Vobis Livskvalitet följer den nya förordningen som gäller i EU från den 25 maj 2018 (GDPR, dvs General Data Protection Regulation). Vi har inga medlemmar utan endast kunder som registreras vid beställning via hemsidan och hanteringen av dessa personuppgifter har vi överlåtit till Jetshop (underleverantör som är personuppgiftsbiträde åt oss eftersom vår hemsida ligger på deras server) som ansvarar för att inga uppgifter lämnas vidare till någon utomstående. För att kunna köpa mot faktura behöver vi organisationsnummer men privatpersoners personnummer behöver vi inte då dessa i normalfallet betalar med kort eller mot postförskott.Din adress eller e-postadress kommer inte att säljas vidare eller användas för reklamutskick. Vi rensar regelbundet kunduppgifterna för att int ei onödan spara gamla uppgifter. med anledning av reklamationsrätten kommer vi att spara uppgifterna i tre år. Du har rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dina uppgifter. Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer och att få vissa uppgifter borttagna från vårt system. Du kan när som helst be att dina personuppgifter tas bort.