Länkar


Infoteket i Uppsala har utställning med kognitiva hjälpmedel
och väldigt bra hjälp på plats

http://www.lul.se/infoteket

www.ordbilduppsala.se
Ordbild ligger i Uppsala och tillhör Åmynningens dagliga verksamhet. 
Producerar bildstöd och andra kognitions-stöd till personer med kognitiva funktionshinder. Bland annat tillverkas förenklade instruktioner, recept och enkla scheman.
Produktkatalog:
http://ordbilduppsala.se/system/documents/3/original/Produktkatalog.pdf?2017