Länkar

Företag som arbetar för att förebygga fallskador:
http://safestep.se/

www.ordbilduppsala.se
Ordbild ligger i Uppsala och tillhör Åmynningens dagliga verksamhet. 
Producerar bildstöd och andra kognitions-stöd till personer med kognitiva funktionshinder. Bland annat tillverkas förenklade instruktioner, recept och enkla scheman.