Torsdagar öppet till 20.00

2020-05-04
Nu kommer vi att ha öppet på torsdagar till kl. 20.00 i Uppsalabutiken.
Vålkomna!
2020-09-05

Tillgänglighet vid vägarbeten på Bäverns gränd

Du kan fortfarande komma till butiken med alla färdsätt under v. 34-47 2020 trots att det pågår vägarbeten