Tackvers från kund

2017-12-07
Tro ej det lilla är förkastligt! Den stolta eken var blott ett frö!
Och bär ej flingan på vita vingar begynnelsen till ett berg av snö?